Implantaten voor de tandeloze kaak - het leven lacht je toe!


Home
Praktijk
Gezonde tanden
Mooie tanden
Mond-, kaak-, gezichtschirurgie
Profylaxe
Tandimplantaten
Eén ontbrekende tand
Meerdere ontbrekende tanden
Tandeloze kaak
Vragen over implantaten
Onze diensten
Nieuwtjes
Spreekuren
Contact
Colofon
Privacy

Als in uw onderkaak bijna alle of zelfs alle tanden of kiezen ontbreken, dan kunt u met implantaten toch nog gemakkelijk lachen. Want twee tot vier implantaten zijn al voldoende om een volledige prothese goed te ondersteunen. De bevestiging vindt plaats met speciale  steunsystemen die uit twee elementen bestaan. Het ene element wordt permanent op de implantaten geplaatst, het andere wordt in de prothese geïntegreerd.

Bij het plaatsen worden de beide elementen met elkaar verbonden zoals een drukknop: uw prothese zit stevig vast. Voor het reinigen  kunt u deze echter weer gemakkelijk verwijderen. Op ten minste zes implantaten kan ook een brug permanent aan uw kaak worden verankerd.

De prothese zit dan zo vast dat de steunende roze prothesekunststof niet hoeft te worden gebruikt. In de bovenkaak blijft in ieder geval het gehemelte vrij van prothesemateriaal. Zo krijgt u in elke situatie volledige zekerheid, want de prothese kan onverhoopt niet loskomen. Met uw implantaatgedragen prothese kunt u eten, praten en lachen net zoals met de originele tanden of kiezen.

Heeft u nog vragen? Klik dan hier
Wilt u graag een adviesgesprek? Klik dan hier

Onderkaakprothese op vier implantaten
De prothese zit vast
In de bovenkaak: brug op zes implantaten
Onbekommerd lachen, praten, eten - met een “vast” kunstgebit
Zahnarztpraxis Stephanie van Iperen